Plagë të reja dhe të vjetra ​​

Ilaçi shëron Plagë të lehta apo të rënda, të reja apo shumë vjecare. Arrin të gjenerojë cdo qelizë të vdekur të lekurës në të gjitha moshat.

  1. Plaga e infektuar lahet me ujë fizologjik 0.9% dhe përdoret një garzë e pastër për ta fshirë.
  2. Pas fshirjes aplikojmë pomadën.
  3. Ky proces mund të aplikohet deri në 3 herë në ditë.
  Menjëherë do të jeni në gjendje të shihni efektin që pomada ofron. Përberja e Ilacit përfitohet në bazë të përzirjes se disa vajrave të ndryshëm bimorë. Nuk ka asnjë efekt anësor. Për informacion të detajuar  jeni të ftuar të na kontaktoni ose të na vizitoni pranë klinikës tonë